Go to Top

Lưu trữ Blog

Tư vấn về vấn đề liên quan đến đền bù GPMB đất

Căn cứ theo nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất: 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất …Xem tiếp

Tranh chấp đường đi

Chi tiết câu hỏi Tôi mua đất năm 2015 và tiến hành xin phép xây dựng nhà, khi xây gần xong thì có người tới và làm hàng rào ngăn trước cửa nhà tôi không cho đi lại. Trên sổ đất nhà tôi có thể hiện rõ đường đất rộng 2,5m, thông ra đường chính, bản vẽ trích lục cũng thể hiện như vậy. Theo bản đồ quy hoạch …Xem tiếp

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty kinh doanh ở Sóc Sơn, Hà Nội

Chào bạn, Dựa trên thông tin bạn cung cấp, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Văn phòng luật sư VNG Việt Nam xin đưa ra tư vấn như sau: Thứ nhất, hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần. Theo quy định tại Điều 23 Luật doanh nghiệp năm 2014, Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần bao gồm: 1. Giấy đề …Xem tiếp

Tư vấn về quyền thừa kế

Trường hợp người mất không để lại di chúc, thì tài sản được xác định di sản thừa kế và chia cho các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người …Xem tiếp

Tư vấn thủ tục lập di chúc thừa kế đất đai

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có quyền sau đây: Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế. Hình thức của di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể …Xem tiếp