Go to Top

Hợp đồng công chứng có bị giới hạn hiệu lực thời gian không?

Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng

1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình thì bên kia có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng, giao dịch cóthỏa thuận khác.

3. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có giá trị chứng cứ; những tình tiết, sự kiện trong hợp đồng, giao dịch được công chứng không phải chứng minh, trừ trường hợp bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu.

 

Như vậy xác định: Hợp đồng công chứng có hiệu lực kể từ thời điểm được công chứng. Chỉ hết giá trị hiệu lực khi bị tòa án tuyên vô hiệu. Do vậy cơ quan chức năng nói hợp đồng công chứng chỉ giới hạn hiệu lực 01 tháng là không đúng.

Việc cơ quan thuế yêu cầu vẽ lại là không đúng thẩm quyền. Thẩm quyền thuộc cơ quan quản lý đất đai, địa chính cấp xã và cấp huyện thực hiện.

Việc đo đạc địa chính sai không phải do lỗi của công dân, người sử dụng đất.

 

CÔNG TY TNHH LUẬT VŨ GIA & CỘNG SỰ

http://vuluat.com/

Mail: ceo@vuluat.com

Địa chỉ: Số 88/26, Đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline: 0963 46 1479

Tư vấn pháp luật 24/7: 0987 335 309