Go to Top

Quản lý Tòa nhà

Cán bộ nhân viên của Ban Quản lý Tòa nhà Huy Minh là một tập thể đoàn kết. Các nhân viên của Công ty Huy Minh là những thanh niên trẻ tuổi có ý thức trách nhiệm và tính tự giác, tính kỷ luật cao; luôn luôn cầu thị, học hỏi nhằm không ngừng hoàn thiện bản thân, cải tiến và nâng cao trình độ chuyên môn để công tác vận hành, quản lý Toà nhà ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Ban Quản lý Toà nhà đã tiến hành những hoạt động tích cực, thiết thực để  chất lượng dịch vụ của Toà nhà không chỉ tốt về nội dung mà còn đẹp cả về hình thức.

Đồng thời Ban Quản lý Tòa nhà cũng thường xuyên tôn trọng, quan tâm, lắng nghe ý kiến phản hồi của khách hàng và xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng.

Hướng đến Khách hàng là một trong những Giá trị cốt lõi của chúng tôi.

Slogan (Khẩu hiệu) của Công ty Huy Minh:  “Thành công của bạn là niềm vui của chúng tôi”.

Văn phòng làm việc Ban Quản lý Tòa nhà

Toàn cảnh thành phố nhìn từ tầng cao nhất của Toà nhà