Go to Top

Sản phẩm – Dịch vụ

Tòa nhà nằm gần đầu đường Lý Tự Trọng với tên gọi là “Huy Minh Building”. Tòa nhà có 10 tầng cho thuê văn phòng, trong đó 2 tầng có diện tích khoảng 48m2/Văn phòng  và 8 tầng có diện tích 82m2/Văn phòng phù hợp với các VPĐD/ Công ty quy mô nhỏ. Điều mà khách hàng quan tâm đầu tiên khi thuê văn phòng là vị trí, giao thông …Xem tiếp