Go to Top

Pháp lý nhà đất

Tư vấn về quyền thừa kế

Trường hợp người mất không để lại di chúc, thì tài sản được xác định di sản thừa kế và chia cho các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật: Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây: a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người …Xem tiếp

Tư vấn thủ tục lập di chúc thừa kế đất đai

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Người lập di chúc có quyền sau đây: Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế. Hình thức của di chúc: Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể …Xem tiếp

Hợp đồng công chứng có bị giới hạn hiệu lực thời gian không?

Điều 5. Giá trị pháp lý của văn bản công chứng 1. Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng. 2. Hợp đồng, giao dịch được công chứng có hiệu lực thi hành đối với các bên liên quan; trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình …Xem tiếp

Tư vấn về tranh chấp đất đai

Luật sư Vũ Trường Giang Một là các bên đã giao dịch mua quyền sử dụng đất từ năm 1997. Đã qua thời gian rất dài. Do vậy việc thu thập chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền lợi của mình là đống sở hữu mảnh đất gặp rất nhiều khó khăn.   Mặt khác mua bán đứng tên ông Phấn. Hiện nay, ông phấn đứng tên hợp …Xem tiếp

Phải làm gì khi cùng một người nhưng số CMND và sổ đỏ lại khác nhau

Luật sư Vũ Trường Giang Trường hợp của bạn là không đúng quy định của pháp luật. Thứ nhất: Một con người thì không thể có hai tên khác nhau được. Hai tên khác nhau về mặt pháp lý là hai con người khác nhau. Nếu có Trường hợp thay đổi tên thì cũng phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  Thứ hai: Trường hợp mà …Xem tiếp