Go to Top

Tranh chấp đường đi


Chi tiết câu hỏi

Tôi mua đất năm 2015 và tiến hành xin phép xây dựng nhà, khi xây gần xong thì có người tới và làm hàng rào ngăn trước cửa nhà tôi không cho đi lại. Trên sổ đất nhà tôi có thể hiện rõ đường đất rộng 2,5m, thông ra đường chính, bản vẽ trích lục cũng thể hiện như vậy. Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2006 mà tôi có thì vào thời điểm này đường trước nhà tôi đã có. Trước đó mảnh đất nhà tôi và khu vực xung quanh đó kể cả đường đi là đất của người đã rào nhà tôi, ông ta đã bán cho nhiều người và chừa đường để người ta đi, vì vậy trên bản quy hoạch sử dụng đất năm 2006 sở TNMT có thể hiện đường đó là đường đi thuộc sở hữu của nhà nước. Vậy tôi xin hỏi trường hợp này xử lý ra sao, ai xử lý và kết quả thế nào. Cảm ơn!