Go to Top

Tư vấn hồ sơ thành lập công ty kinh doanh ở Sóc Sơn, Hà Nội

Chào bạn,

Dựa trên thông tin bạn cung cấp, căn cứ quy định pháp luật hiện hành, Văn phòng luật sư VNG Việt Nam xin đưa ra tư vấn như sau:

Thứ nhất, hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần.

Theo quy định tại Điều 23 Luật doanh nghiệp năm 2014, Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Bản sao các giấy tờ sau đây:

a) Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;

b) Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Thứ hai, cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Trân trọng!

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn đầy đủ và chính xác nhất!

Văn phòng Luật sư VNG Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 5, tòa nhà Diamond Flower Tower, Trung Hòa – Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0971 02 66 78; Điện thoại : 04 62 60 44 63

Email: info@vnglaw.vn; Website: www.vnglaw.com