Go to Top

Tư vấn về quyền thừa kế

Trường hợp người mất không để lại di chúc, thì tài sản được xác định di sản thừa kế và chia cho các hàng thừa kế theo quy định của pháp luật:

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Căn cứ theo quy định trên của bộ luật dân sự, xác định ông ngoại thuộc hàng thừa kế thứ nhất của mẹ bạn, chết sau mẹ bạn do vậy được hưởng phần di sản mà mẹ bạn để lại. Ông ngoại được hưởng phần di sản như những người thừa kế cùng hàng.

Vấn đề tiếp theo, khi ông ngoại chết đi thì phần tài sản được hưởng thừa kế theo pháp luật của mẹ bạn sẽ được giải quyết như thế nào? 

Một là nếu ông có di chúc thì theo di chúc di nguyện của ông.

Hai là nếu không có di chúc thì lại chia cho các hàng thừa kế hợp pháp chính là những người con thuộc hàng thừa kế thứ nhất. 

Thực tế, các vấn đề trên thực tế về tài sản nhà đất không được các hàng thừa kế, người có quyền liên quan để ý và làm thủ tục kê khai di sản thừa kế, hoặc thỏa thuận phân chia di sản thừa kế do vậy khi nảy sinh người để lại di sản chết, rồi người hưởng di sản chết đi mới biết là thủ tục liên quan rất phúc tạp, và khó khăn giải quyết.

Đối với trường hợp này, bạn đọc nên nhận sự tư vấn hỗ trợ trong quá trình thực hiện công việc của mình.

CÔNG TY TNHH LUẬT VŨ GIA & CỘNG SỰ

http://vuluat.com/

Mail: ceo@vuluat.com

Địa chỉ: Số
88/26, Đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Hotline:
0963 46 1479


vấn pháp luật 24/7
: 0987
335 309